Ejendomsservice ​

Vi tilbyder boligforeninger, boligselskaber, erhvervsejendomme og andre at passe jeres ejendomme med alt fra trappevask, grønpleje, vintervedligeholdelse og viseværtsforpligtelser. Vi laver en professionel plan for hvad der passer til jeres behov.​

Opgaveeksempler:

Vores ejendomsservice dækker f.eks.​

  • Rengøringsopgaver f.eks. rengøring af trapper, vinduespolering, rengøring af selskabslokaler samt rengøring af lejligheder efter fraflytning.
  • Grønpleje herunder pasning af fortov og andre arealer, beskæring/fældning af buske og træer, klipning af hække og plæner i vægstperioden.
  • Viseværtsforpligtelser herunder småreparationer, aflæsning af varmetal, el-målere mv., tilsyn med varmeanlæg, levering af indgangsmåtter, udskiftning af pærer og generelt tilsyn med bygningens tilstand. Telefontid hvor beboerne kan rette henvendelse. Akuttelefon. Snerydning og saltning

Det vil altid være den samme servicemedarbejder der passer og servicere jeres ejendom.

Hvis du/i er interesseret i et tilbud eller har spørgsmål i øvrigt til konceptet så ring 40527236